มีนาคม 2558  /  March 2015
  ธันวาคม 2557  /  December 2014
  กันยายน 2557  /  September 2014
  สิงหาคม 2557  /  August 2014
  กรกฎาคม 2557  /  July 2014
  มิถุนายน 2557  /  June 2014
  พฤษภาคม 2557  /  May 2014
  เมษายน 2557  /  April 2014
  มีนาคม 2557  /  March 2014
  กุมภาพันธ์ 2557  /  February 2014
  มกราคม 2557  /  January 2014
  พฤศจิกายน 2556  /  November 2013
  ตุลาคม 2556  /  October 2013
  กันยายน 2556  /  September 2013
  สิงหาคม 2556  /  August 2013
  มิถุนายน 2556  /  June 2013
  พฤษภาคม 2556  /  May 2013
  มกราคม 2556  /  January 2013
  พฤศจิกายน 2555  /  November 2012
  ตุลาคม 2555  /  October 2012
  กันยายน 2555  /  September 2012
  สิงหาคม 2555  /  August 2012
  กรกฎาคม 2555  /  July 2012
  มิถุนายน 2555  /  June 2012
  พฤษภาคม 2555  /  May 2012
  เมษายน 2555  /  April 2012
  มีนาคม 2555  /  March 2012
  กุมภาพันธ์ 2555  /  February 2012
  มกราคม 2555  /  January 2012
  สัมมนาภายในองค์กร
  สัมมนาเกี่ยวกับสุขภาพ
  สัมมนาเกี่ยวกับพ่อ/แม่/ลูก
  Lunch Talk / Cooking Class


  
  
 
18 มีนาคม 2558

YEAR 1 (2016)
Foundation
18 ? 20 Mar 2016
Taking Charge of my Life's
Journey
Module 1-1
25 - 27 Mar 2016
การจัดประเภทมนุษย์ในรูปแบบ
ต่างๆ
Typologies ? Themes and
Patterns
Module 1-2
8 - 10 Jul 2016
บทสนทนาที่ช่วยสร้างความ
เข้าใจชีวิต
The Helping Conversation
Module 1-3
9 ? 11 Sep 2016
การเรียนรู้ชะตาชีวิต
Destiny Learning

 
30 เมษายน 2558 : TWC_ Newsletter_Apr2015_Vol.109 ตอน สนใจสุขภาพและคุณภาพชีวิตของพนักงาน
27 เมษายน 2558 : TWC_ Newsletter_Apr2015_Vol.108 ตอน ลดค่าใช้จ่าย ลดการลาออก
6 มกราคม 2558 : TWC_ Newsletter_Dec2014_Vol.107 ตอน เผชิญกับความขัดแย้ง ตอนจบ
30 ธันวาคม 2557 : TWC_ Newsletter_Dec2014_Vol.106 ตอน เผชิญกับความขัดแย้ง ตอน 2
24 ธันวาคม 2557 : TWC_ Newsletter_Dec2014_Vol.105 ตอน เผชิญกับความขัดแย้ง ตอน 1
 
 
 
 
Biodynamic (ไบโอไดนามิคส์) Green Market (เครือข่ายตลาดสีเขียว) โรงเรียนปัญโญทัย โรงเรียนแสนสนุกไตรทักษะ มูลนิธิสหจะโยคะแห่งประเทศไทย Yindee Design Ideaconnect
 

Copyright@2009. The3worldscreator Co., Ltd. All Right Reserved. Powered By Ideaconnect